Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contract de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie - CHR

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE
Nr. ………… / din data de …………
I. Partile contractante
Societatea CHRISTIAN `76 TOUR S.R.L., cu sediul in Str. Gara Herastrau, nr. 4C, et. 1, birou 1, sector 2, Bucuresti, inregistrata in
Registrul Comertului sub nr. J40/5529/1997, avand cod de inregistrare fiscala RO 9617078, cont
bancar RO86BTRL04101202I04993XX - LEI deschis la Banca Transilvania - Agentia Lipscani, tel.+40 31 710 55 13, e-mail
relatii.clienti@christiantour.ro, denumita in continuare Agentia de turism organizatoare
si turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna ………… domiciliat/domiciliata in ………….. posesor/-oare al/a
buletinului/cartii de identitate seria si nr. ……., CNP …….. e-mail ………., telefon ……. denumit in continuare Turist/Calator,
au convenit la incheierea prezentului contract.
II. Obiectul contractului
2.1. Il constituie vanzarea de catre Agentia de turism organizatoare a pachetului de servicii de calatorie compus din mai multe servicii
turistice inscrise in anexele prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.
2.2 Rezumatul contractului
NUME TITULAR: CI:
TELEFON: ADRESA:
PRET TOTAL STATUS:
AVANS: CHITANTA NR:
REST DE PLATA: DATA SCADENTA A PLATII:
NUME TURISTI:
SERVICII:
AGENT DE TURISM:
2.3 Titularul contractului a fost informat cu privire la posibilitatea incheierii unui pachet de polite de asigurare (storno, medicale, Covid
19). Titularul contractului reprezinta cu puteri depline toti turistii inscrisi in contract si semneaza in numele sau si al acestora. Acesta isi
manifesta urmatoarele optiuni asumandu-si integral consecintele, prin completarea rubricilor de mai jos , scrierea numelui in clar si
semnatura sa:
NU doresc sa inchei □ asigurare storno □ asigurare medicala □ asigurare travel □ asigurare Covid19
DORESC sa inchei asigurare
□ storno, pentru turistii: ........................................................................................................................................................................
□ medicala, pentru turistii: ....................................................................................................................................................................
□ travel, pentru turistii: .........................................................................................................................................................................
□ asigurare covid19, pentru turistii: ......................................................................................................................................................
Semnatura
_____________________________________
III. Pretul si modalitatile de plata
3.1 Pretul total al pachetului de servicii de calatorie descrise mai sus este de …………
3.2 Pretul mentionat include toate taxele, comisioanele, tarifele si taxa de rezervare (10% din valoarea contractului) cu exceptia
costurilor care nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu,
penalitati de incetare, care urmeaza sa fie stabilite atunci cand este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract, a
anexelor aferente si a legislatiei aplicabile. De asemenea, tariful nu include pretul asigurarilor, excursiilor optionale, taxelor de statiune si
a celor de traversare cu ferry-boat-ul, cu exceptia situatiilor in care in programele anexa sau continutul pachetului (descrierea pachetului
turistic) este mentionat altceva; enumerarea este doar exemplificativa.
3.3 Taxa de rezervare reprezintă acoperirea costurilor Agenției generate de activitatea desfășurată pentru activitățile de analiză,
negociere, ofertare, contractare etc.în scopul oferirii pachetului touristic către turist și este adusa la cunostinta titularului contractului
conform prevederilor articolului 3.2; Taxa de rezervare va fi retinuta de Agentie inclusiv la incetarea contractului in ipoteza unui caz de 
forta majora/circumstantele inevitabile si extraordinare conform prevederilor Art.6, alineatul 2 coroborate cu Art.13, alineatul 4 din O.G.
2/2018 Art.1341, alineatul 1 si Art.1635, alineatul 1 din Codul Civil.
3.4 Plata serviciilor turistice aferente contractului se poate efectua in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de referinta a
BNR+2% din ziua platii.
3.5 Modalitati de plata. Plata se poate face in EUR sau in RON, cash sau cu card la un sediu Christian Tour.
Pachetele se pot achita:
- prin banca – depunere directa sau transfer bancar, in unul din conturile mentionate pe factura
- link de plata – PayU
Plata serviciilor turistice interne se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe
baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear,
agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.
VI. Termene de plata
4.1 Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii turistice, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare,
in rezumatul contractului sau in anexa aferenta produsului comercializat.
4.2 Conditiile standard sunt: la inscriere se achita un avans de 30% din pretul pachetului, urmand ca plata finala sa se faca cu pana la 21
de zile inainte de plecare. Insa acestea vor fi inlocuite de cele derogatorii de la regula generala, comunicate conform art. 4.1 de mai sus,
intotdeauna aplicandu-se conditiile derogatorii, ori de cate ori acestea sunt mentionate in oferta, rezumatul sau anexele contractului
intotdeauna aplicandu-se conditiile cele mai restrictive pentru turist (aceste conditii speciale/derogatorii pot fi mentionate in materiale
precum: oferte speciale, early-booking, black-Friday, targuri de turism, etc.).
4.3 Nerespectarea de catre Turist a termenelor de plata da dreptul Agentiei de turism organizatoare sa rezilieze contractul fara notificare
in prealabil si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.
V. Conditii Generale
Agentia de turism organizatoare Christian Tour are licenta de turism nr. 405/21.12.2018 si polita de asigurare pentru caz de
insolvabilitate, seria I nr. 55466 valabila pana la data de 05.12.2022 emisa de catre Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA cu sediul in Bucuresti - sector 1, Aleea Alexandru nr.51.
Documentele sunt afisate si pe pagina web a agentiei de turism Christian ’76 Tour (https://christiantour.ro/documenteutile).
VI. Drepturile si obligatiile Agentiei de turism organizatoare
6.1 Agentia de turism organizatoare se obliga sa depuna toate eforturile pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la
timp.
6.2 Agentia de turism organizatoare se obliga sa informeze turistul corect si complet cu privire la toate elementele esentiale prevazute de
legislatia aplicabila.
6.3 Agentia de turism organizatoare isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati
naturale, epidemii/pandemii, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului
rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica turistii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti
participantii. Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare. Pentru
modificările sau anulările făcute de agenția de turism organizatoare din aceste motive, nu se datoreaza turistului nicio despăgubire.
Deasemenea, in situatia in care turistul renunță la călătorie după ce agenția de turism organizatoare a fost nevoită din cauzele mai sus
enumerate exemplificativ, să modifice tipul sau categoria mijloacelor de transport, ori unitățile de cazare, acesta datorează agenției de
turism penalități, conform art. 9.3 de mai jos și altor prevederi contractuale speciale, derogatorii de la norma contractuală generală.
Neprezentarea la îmbarcare, refuzul de îmbarcare sau alte asemenea situații nu dau dreptul turistului de a cere restituirea prețului plătit.
În cazul anulării călătoriei de către agenția de turism organizatoare din motive precum cele enumerate exemplificativ mai sus, sau cand
turistul renuntă la călătore, după ce agentia organizatoare l-a informat asupra modificărilor intervenite, agenția de turism organizatoare va
restitui suma plătita de turist reținând o taxa de serviciu de 10% din valoarea contractului, care reprezintă contravaloarea muncii depuse
până la acel moment în beneficiul turistului (cautarea variantelor de vacantă, contactarea partenerilor interni sau externi, discutii,
negocieri, inclusiv cu turistul, intocmirea si semnarea contractului si a documentelor de călătorie, operațiuni de incasare si de plati etc.).
Restituirea prețului către turist se va face in termen de 14 zile de la data la care se recuperează sumele plătite furnizorilor de servicii
turistice (hoteluri, transportatori etc), aferente pachetului touristic respectiv.
În cazul anulării călătoriei turistice din cauze de forță majoră sau caz fortuit (calamitati naturale, epidemii/pandemii, miscari sociale,
greve, razboaie, schimbari politice, inchideri temporare totale sau parțiale ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, instituirea de
restricții de călătorie de către autoritățile naționale române sau străine ori de cele internationale etc,), agenția de turism organizatoare va
putea, alternativ restituirii sumei plătite de turist (în condițiile menționate mai sus), să ofere acestuia vouchere valorice (note de credit) pe
intreaga suma achitata, care să poată fi folosite pentru cumpărarea altor produse turistice ale agenției turoperatoare. Deasemenea, tot
alternativ, turistul va putea opta pentru schimbarea perioadei de călătorie și menținerea celorlalte caracteristici ale pachetului turistic, in
funcție și de condițiile stabilite de furnizorul de servicii turistice (hotel, transportator, alt furnizor) ori disponibilitatea acestuia, ori
eventuale diferențe de preț.
6.4 Agentia de turism organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in
contract. In situatia in care programul turistic a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului.
6.5 Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru erorile de rezervare imputabile calatorului sau cauzate de circumstante
inevitabile si extraordinare.
6.6 Inainte de inceperea executarii pachetului de servicii, Agentia de turism organizatoare poate modifica in mod unilateral si alte clauze
ale contractului privind pachetul de servicii de calatorie decat cele legate de pret, atunci cand modificarea este nesemnificativa si
calatorul a fost informat in scris cu privire la modificare. Nu este considerată modificare a contractului indicarea de către Agenție a
unității de cazare sau modificarea ulterioară a acesteia în ipoteza in care turistul a încheiat contractul pentru un pachet de servicii turistice
care descria generic unitatea de cazare si categoria sa (spre exemplu: cazare in hotel 4* litoral Antalya).
6.7 In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia de turism organizatoare este constransa sa modifice semnificativ
oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie ce fac obiectul prezentului contract sau nu poate indeplini cerintele
speciale ale turistului, pe care in prealabil le acceptase, sau propune sa mareasca pretul pachetului cu mai mult de 8%, va informa
calatorul, in scris, cu privire la modificarile propuse si impactul acestora asupra pretului pachetului, iar turistul are posibilitatea ca, intrun termen de 48 de ore sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare. Totuși, în astfel
de cazuri, agentia de turism organizatoare este in drept să retina o taxa de serviciu de 10% din valoarea contractului, care reprezintă
contravaloarea muncii depuse până la acel moment în beneficiul turistului (cautarea variantelor de vacantă, contactarea partenerilor
interni sau externi, discutii, negocieri, inclusiv cu turistul, intocmirea si semnarea contractului si a documentelor de călătorie, operațiuni
de incasare si de plati etc.). Atunci cand e cazul, Agentia de turism organizatoare va comunica turistului si pachetul de substitutie oferit si
pretul acestuia. In cazul in care modificarile aduse contractului privind pachetul de servicii de calatorie au drept consecinta scaderea
calitatii sau a costului pachetului, turistul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului. Daca modificarea intervine dupa inceperea
calatoriei, informarea se va face in cel mai scurt timp de la momentul cand a fost cunoscuta de Agentia de turism organizatoare.
Turistul are la dispozitie un termen de 48 de ore de la primirea informarii de a anunta Agentia de turism organizatoare despre decizia
sa. In cazul lipsei unui raspuns in termenul mentionat mai sus, se considera ca turistul a acceptat modificarile propuse de Agentia de
turism organizatoare si nu mai poate inceta contractul sau solicita vreo despagubire.
6.8 In cazul in care turistul opteaza pentru incetarea contractului, Agentia de turism organizatoare ramburseaza toate platile efectuate de
catre sau pe seama turistului, in aceeasi valuta, cash sau prin OP in termen de 14 zile de la data incetarii contractului, cu condiția
recuperării sumelor plătite de agenția de turism organizatoare furnizorilor de servicii turistice. Deasemenea, vor fi aplicabile prevederile
art. 6.7 de mai sus privind taxa de serviciu.
6.9 In cazul in care turistul accepta modificarile propuse nu poate pretinde ulterior daune, penalizari si returnari.
6.10 Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor
solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru
eventualele prejudicii produse turistului de aceste intarzieri.
6.11 Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce
nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, neacordarea autorizatiilor de zbor/de decolare/de aterizare, conditii
meteorologice nefavorabile, accidente, formalitati vamale, nevoi medicale/fiziologice ori urgențe ale unor turiști etc. Este exclusa
raspunderea agentiei organizatoare pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc.
6.12 Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu turistul
urmatoarele tipuri de informari:
- de confirmare/modificare hotel, daca pachetul contractat nu este cu confirmare imediata
- de orice modificare ulterioara survenita asupra pachetului initial
- de plecare: orarele, locurile stopurilor tehnice, punctele de imbarcare, unitatile de cazare, persoanele de contact, etc.
Informarile de plecare se transmit automat din sistem inainte de inceperea pachetului turistic.
In intelesul prezentului contract se considera comunicare facuta in scris inclusiv comunicarea facuta prin posta electronica (e-mail).
VII. Drepturile si obligatiile turistului
7.1 Turistul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de Agentia de turism organizatoare,
inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Prin semnarea prezentului contract turistul
declara ca a primit aceste informatii in perioada precontractuala.
7.2 Pretul, continutul si programul pachetului de servicii pot fi descrise si in pliante, brosuri, programe detaliate etc, anexate acestui
contract sau afisate pe website-ul Agenției. Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor
specificate in sectiunea "Pretul nu include", acestea fiind optionale si prestate de catre partenerii locali ai Agentiei de turism
organizatoare sau de catre alti prestatori.
7.3 In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind in mod
automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
7.4 Turistul are dreptul sa poata incheia asigurari facultative storno sau pentru asistenta in caz de boala, accident, etc. Pretul, modalitatile
de incheiere si particularitatile sunt diferite in functie de societatea de asigurare si vor fi prezentate de catre reprezentantii agentiei.
7.5 Turistul are dreptul sa faca cunoscut Agentiei de turism organizatoare solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand a
fi incluse in contract, daca sunt acceptate de agentia organizatoare. Nicio cerinta speciala a turistului nu se considera acceptata daca nu
este inscrisa in contract.
In cazul in care turistul este o persoana cu mobilitate redusa trebuie sa anunte agentia de turism organizatoare inainte de achizitionarea
pachetului, iar agentia trebuie sa ii ofere informatii precise privind gradul de adecvare a calatorie sau vacanate, luand in considerare
nevoile acestuia.
7.6 Turistul poate transfera pachetul unei alte persoane, in urma unei instiintari efectuate in mod rezonabil si eventual a platii unor
costuri suplimentare, dacă este posibil și în condițiile stabilite de furnizorii serviciilor turistice incluse în pachetul turistic.
7.7 Turistul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie,
regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.
7.8 Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna
cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, efectuarea unor vaccinuri, etc.), acesta are
obligatia de a indeplini toate cerintele legale.
7.9 Turistul are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, vouchere, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de
Agentia de turism organizatoare si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris
sau verbal). Agentia de turism organizatoare nu va fi responsabila de nicio sesizare ulterioara semnarii documentelor si confirmarii
produselor cu privire la corectitudinea celor comunicate mai sus si, nicio modificare, anulare nu va fi acceptata, decat in conditiile
contractuale.
7.10 Turistul are obligatia sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a
putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentia de turism organizatoare. Acestea sunt mentionate in programele anexe si
difera in functie de clasificarea hotelului si de destinatie.
7.11 Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt
in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nici o
responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
7.12 Agentia de turism organizatoare transmite informarea de plecare pe e-mail sau telefon, inainte de plecare. Turistul se obliga sa
anunte agentia de turism organizatoare daca si-a modificat datele de contact confirmate in momentul incheierii prezentului contract, si
anume e-mail ………. si telefon ………………
Acestea sunt singurele canale de comunicare cu clientul si vor fi folosite de catre Agentia de turism organizatoare pentru transmiterea
diferitelor informatii ce tin de rezervarea efectuata.
7.13 Turistul are obligatia de a consulta conditiile specifice de comercializare a programelor de tip circuit, acestea fiind disponibile spre
consultare in toate sediile de vanzare ale Agentiei de turism Organizatare sau pe https://christiantour.ro/documente-utile.
VIII. Modificarea pretului contractului
8.1 Pretul pachetului de servicii turistice este stabilit prin contract.
Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau
orice element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului din contract se taxeaza de catre Agentia de turism
organizatoare cu o suma ce va fi comunicata turistului dupa solicitarea modificarii, iar modificarea se va face numai daca exista aceasta
posibilitate si daca nu intra in contradictie cu penalizarile de anulare a pachetului.
Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare/modificare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile.
In caz contrar, cererea nu este luata in considerare.
8.2 Dupa incheierea contractului privind pachetul de servicii de calatorie, preturile pot fi marite unilateral de Agentia de turism
organizatoare. Cresterile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele
aspecte: (i) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie, (ii) nivelul taxelor sau al
comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea
pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; si (iii)
cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
In ipoteza unei cresteri de pret, Agentia de turism organizatoare va trimite turistului o notificare in scris privind aceasta crestere, insotita
de o justificare a cresterii respective si de un calcul, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea executarii pachetului.
IX. Modificari, retrageri, anulari
9.1 Turistul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea acestuia. In cazul in
care turistul inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta va plati Agentiei de turism organizatoare o penalitate de
incetare adecvata si justificabila.
9.2 Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanei titular de contract sau
orice alt element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului acestuia, se poate face numai daca exista aceasta posibilitate
si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului. Toate solicitarile de modificare sau anulare se accepta doar in
scris si se solutioneaza conform conditiilor aferente fiecarui program/produs.
9.3 Conditiile de anulare (penalitatea care va fi platita de catre turist) difera in functie de tipul pachetului de servicii turistice
comercializat, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul contractului sau in anexa aferenta produsului
vandut.
Penalitatile standard sunt:
a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 31 zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 zile calendaristice inainte de data plecarii;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data
plecarii;
d) 100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programelor
speciale de tip Early Booking, Black Friday, Last Minute, sau alte programe similare indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.
Penalitatile strandard vor fi inlocuite de cele speciale/derogatorii, mentionate mai sus, la Art.2.2 Rezumatul Contractului; in orice caz,
intotdeauna se vor aplica conditiile de penalizare cele mai restrictive.
9.4 Agentia de turism organizatoare poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi calatorului rambursarea
completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet (cu exceptia taxei de serviciu), dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri
suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar
Agentia de turism organizatoare il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai
tarziu de:
- 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
- 7 sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
- 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;
b) Agentia de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare si instiinteaza
calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului. Restituirea sumelor plătite de
turist, in ipoteza lit.b) de mai sus se va face avându-se în vedere toate prevederile cap.VI.
9.5 Pe parcursul desfasurarii programului turistic sau prestarii serviciilor turistice, turistul poate renunta total sau partial la serviciile
oferite; in acest caz el nu are dreptul la nicio rambursare sau despagubire.
9.6 Daca o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata asa cum s-a convenit in contract, Agentia de turism
organizatoare va oferi, fara costuri suplimentare pentru turist, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului,
pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la
locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se va oferi o alta unitate de cazare in aceeasi locatie
sau zona, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala, disponibila la momentul respectiv. Atunci cand serviciile alternative propuse
de Agentia de turism organizatoare au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in contractul privind
pachetul de servicii de calatorie, calatorul va beneficia de o reducere adecvata a pretului, stabilita de agentie.
Turistul poate respinge serviciile alternative numai daca acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contract sau daca
reducerea de pret acordata este inadecvata.
9.7 In cazul in care din motive independente de Agentia de turism organizatoare, turistul nu va beneficia de unul dintre serviciile incluse
in pachet, Agentia de turism organizatoare va returna maxim contravaloarea serviciului respectiv.
X. Reclamatii si litigii, asistenta calatilor si raspunderea contractuala
10.1 In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata
locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va
transmite prompt atat reprezentantului Agentiei de turism organizatoare, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului,
restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).
10.2 Atat Agentia de turism organizatoare ca si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul
in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul poate depune la sediul Agentiei de turism organizatoare o
reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile
calendaristice, sa comunice turistului raspunsul punctual, referitor la situatia semnalata. Nu se vor accepta sesizari care sunt depuse peste
termenul admis. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele
mai multor persoane la finalul programului, despre care Christian Tour nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului.
10.3 In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii turistice,
Agentia de turism organizatoare, daca a fost informata imediat de calator, remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele
cazuri: a) neconformitatea nu poate fi remediata; b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura
neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.
In cazul in care, pentru astfel de motive, Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea, turistul are dreptul la o reducere
de pret. Daca Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil, calatorul poate face el insusi acest
lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare.
10.4 Agentia de turism organizatoare este absolvita de orice raspundere pentru neconformitatile despre care nu a fost informata imediat
de catre turist.
10.5 Turistul nu are dreptul la despagubiri pentru daune in cazul in care neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii: a) este
imputabila calatorului; b) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul
privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila; c) este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare.
10.6 Turistul înțelege și acceptă că unitățile de cazare sunt clasificate de autoritățile competente din țările în care sunt situate, conform
normelor aplicabile în țările respective. Eventualele neconcordanțe între clasificarea oficială a unității de cazare (cu tot ceea ce
presupune aceasta: dimensiuni camere, dotări, facilitati hotel, servicii suplimentare etc.) și așteptările turistului nu pot duce în nicio
circumstanță și pentru niciun motiv la suportarea de despăgubiri de către Agenție și nici nu pot servi turistului ca motiv de reziliere a
contractului; în ipoteza in care, totuși, turistul reziliază contractului din astfel de motive, Agenția nu poate fi obligata la restituirea
prețului și/sau la plata vreunei penalități/despăgubiri.
10.7 Prin prezentul contract partile, de comun acord, convin ca despagubirea care trebuie platita de Agentia de turism organizatoare,
atunci cand aceasta este datorata turistului, nu poate depasi valoarea contractuala a serviciilor turistice prestate necorespunzator si al
caror beneficiar este acesta.
10.8 In cazul unor divergente in legatura cu incheierea sau executarea prezentului contract, partile vor depune toate eforturile pentru
rezolvarea amiabila a litigiului. Deasemenea, pot utiliza si mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in
conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu
modificarile ulterioare.
10.9 Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de la locul
incheierii contractului, respectiv sediul Agentiei de turism organizatoare.
10.10 Agentia de turism organizatoare acorda asistenta calatorului aflat in dificultate prin (i) furnizarea de informatii corespunzatoare
privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara si (ii) efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea turistului in
gasirea unor servicii de calatorie alternative. Atunci cand turistul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din
propria neglijenta, Agentia de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta.
10.11 Pentru contactarea Agentiei de turism organizatoare, inclusiv pentru a solicita asistenta atunci cand se afla in dificultate sau sa
reclame orice neconformitate sesizata in timpul executarii pachetului, turistul poate folosi urmatoarele date de contact:
Agentia organizatoare: telefon +40 317 105 513, e-mail: relatii.clienti@christiantour.ro
XI. Clauze finale
11.1 Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii. Acesta poate suferi modificari impuse de noua legislatie.
Subsemnatul ……… declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Contract si Anexele la Contract
(programul turistic, detaliile serviciilor turisitice, prer, alte informari) ca sunt rezultatul negocierilor si sunt de acord cu ele integral si
neconditionat.
11.2 In interesul prezentului contract, atunci cand obiectul acestuia il constituie un pachet de servicii de calatorie, termenii de mai jos
sunt echivalenti si au intelesul prevazut in OG nr. 2/2018, dupa cum urmeaza:
- turist = calator = orice persoana care doreste sa incheie un contract sau care are dreptul sa calatoreasca pe baza unui contract incheiat in
conditiile prezentei ordonante
- turoperator = agentie de turism organizatoare = agentia de turism care desfasoare activitatea de organizare
- agentie detailista = agentie intermediara = agentia de turism care desfasoara activitatea de intermediere.
Agentia de turism
Turist